rybníky u Stehelčevsi a Vrapice

Kód lokality: 32076

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 6 3
Počet druhů 0 66 33
čírka obecná 0 30 15
slípka zelenonohá 0 10 5