rybníky Svatopolský, Komora

Kód lokality: 32114

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 0 4 2 1 2
Počet druhů 12 0 14 157 7 38