rybníky u Kotenčic a Pičína (PB)

Kód lokality: 32117

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 2 1 0 2 2
Počet druhů 328 139 170 0 27 133
orel mořský 2 0 0 0 0 0