Proudnický rybník u Žiželic, okr. Kolín

Kód lokality: 32161

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 8 2 1 1 1 3
Počet druhů 1245 87 40 2 1 275
kormorán velký 575 0 0 0 0 115
orel mořský 4 0 0 0 1 1