odkaliště popílku a nádrž na dočišťování odpadní vody Spolany, Neratovice (Tišice, ME)

Kód lokality: 33013

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 9 7 10 14 8
Počet druhů 0 171 75 135 294 135
čírka obecná 0 46 34 52 55 37
konipas bílý 0 8 0 1 1 2
konipas horský 0 0 0 2 2 1
kopřivka obecná 0 0 0 10 2 2
ostralka štíhlá 0 0 0 0 2 0
polák chocholačka 0 14 21 14 73 24
polák kaholka 0 1 0 0 0 0
potápka malá 0 10 10 40 20 16
vodouš kropenatý 0 0 0 0 1 0