piskovna u Ovčár (PH)

Kód lokality: 33017

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 8 6 7 10 6
Počet druhů 0 133 133 45 65 75
husice nilská 0 0 0 10 2 2