VLTAVA: Davle, most - Zbraslav, most

Kód lokality: 34017

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 9 8 4 5 7 7
Počet druhů 240 311 169 164 136 204
kachnička mandarinská 1 0 0 0 0 0
potápka malá 8 17 0 0 10 7