VLTAVA: Podbaba - Roztoky,splav

Kód lokality: 34023

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 10 12 14 11 11 12
Počet druhů 331 531 346 349 378 387
husice nilská 0 0 0 0 2 0
konipas horský 0 0 0 0 1 0
potápka malá 2 12 7 5 9 7
racek chechtavý 50 110 250 50 250 142
slípka zelenonohá 2 11 5 5 4 5