LABE: Týnec nad Labem - Kolín, železniční most

Kód lokality: 34030

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 9 6 11 6 7
Počet druhů 204 676 181 493 585 428
husice nilská 0 32 0 2 0 7
kormorán velký 65 123 21 24 165 80
orel mořský 0 2 0 0 0 0