LABE: Kolín, železniční most - Klavary, jez

Kód lokality: 34031

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 5 6 10 10 7
Počet druhů 337 866 386 619 426 527
slípka zelenonohá 3 3 7 2 4 4