LABE: Klavary,jez - Oseček, býv.přívoz

Kód lokality: 34032

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 3 3 5 5 4
Počet druhů 460 127 131 793 284 359
kormorán velký 310 20 10 145 13 100