LABE: Hradištko - Lysá nad Labem

Kód lokality: 34036

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 6 5 7 4 5
Počet druhů 2 14 64 173 151 81
kachnička mandarinská 0 0 0 1 0 0