LABE: Lysá nad Labem - Brandýs nad Labem

Kód lokality: 34037

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 13 12 12 13 9 12
Počet druhů 829 1977 1363 1600 1519 1458
husice nilská 2 2 4 2 2 2
kachna divoká 750 1879 1245 1467 1432 1355
kachnička mandarinská 1 0 1 1 1 1
potápka malá 6 8 6 8 4 6
slípka zelenonohá 2 3 8 2 7 4