LABE: Dolní Beřkovice - Horní Počáply

Kód lokality: 34043

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 11 13 13 12 12 12
Počet druhů 403 423 318 331 283 352
hohol severní 40 75 35 31 12 39
husice nilská 2 4 6 36 16 13
kopřivka obecná 0 14 2 0 0 3
polák chocholačka 33 62 62 19 0 35
potápka malá 4 6 3 13 6 6