BEROUNKA: Roztoky u Křivoklátu - Zbečno

Kód lokality: 34057

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 8 7 6 8 7
Počet druhů 139 216 193 225 166 188
morčák velký 25 46 59 37 32 40
orel mořský 0 1 0 1 4 1