BEROUNKA: Srbsko - Hlásná Třebáň

Kód lokality: 34061

Status ochrany:

  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 9 9 13 14 10
Počet druhů 281 402 405 975 447 502
kachnička mandarinská 0 1 2 4 1 2
kormorán velký 69 117 152 376 117 166
lednáček říční 2 1 5 12 4 5
morčák velký 7 57 11 30 25 26
potápka malá 0 0 5 20 13 8
slípka zelenonohá 3 2 2 14 7 6