BEROUNKA: Hlásná Třebáň - Dobřichovice

Kód lokality: 34062

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 12 9 11 11 15 12
Počet druhů 342 338 410 395 511 399
kachnička mandarinská 1 1 0 0 0 0
konipas horský 0 0 0 0 2 0
kormorán velký 32 22 43 25 142 53
lednáček říční 5 2 3 3 2 3
potápka malá 1 8 9 16 24 12
slípka zelenonohá 5 6 4 5 16 7