SÁZAVA: Poříčí - Týnec nad Sázavou

Kód lokality: 34077

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 10 6 7 10 8
Počet druhů 222 444 409 364 342 356
konipas horský 0 0 0 0 1 0
lednáček říční 1 6 5 2 0 3
pižmovka velká 0 0 0 1 0 0
zrzohlávka rudozobá 0 1 0 0 0 0