JIZERA: Tuřice - soutok s Labem

Kód lokality: 34092

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 4 4 6 4
Počet druhů 0 281 179 83 136
slípka zelenonohá 0 0 0 7 2