CIDLINA: Žehuň (hráz) - Sány (silniční most)

Kód lokality: 34095

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 6 1 4 1 3
Počet druhů 15 156 4 36 5 43
volavka bílá 0 13 0 1 0 3
volavka popelavá 1 45 0 10 0 11