RAKOVNICKÝ POTOK: Pustověty - ústí do Berounky

Kód lokality: 34182

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 4 3 3 3
Počet druhů 0 43 54 61 40