ŘÍČANSKÝ POTOK: Vodice - Podlesský rybník

Kód lokality: 34212

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 3 1 4 2
Počet druhů 0 47 1 8 14
konipas horský 0 1 0 1 1