rybníky v CHKO Třeboňsko

Kód lokality: 42000

Status ochrany:

  • Ramsarská lokalita
  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Národní přírodní rezervace
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Mezinárodně významná lokalita podle kriteria č. 6 (1% a více tahové populace druhu)
  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 19 20 20 18 22 20
Počet druhů 5621 8968 6397 6998 7966 7190
hohol severní 68 33 26 18 19 33
husa běločelá 1208 600 461 800 2800 1174
husa tundrová 780 300 250 0 50 276
husa velká 304 20 247 1 470 208
hvízdák euroasijský 14 2 0 0 0 3
jeřáb popelavý 0 0 0 9 0 2
kachna divoká 3023 7463 4948 5636 3949 5004
konipas bílý 0 0 1 0 0 0
kormorán velký 0 23 170 6 2 40
labuť velká 39 5 81 60 144 66
lžičák pestrý 0 0 0 0 4 1
morčák malý 0 3 1 0 4 2
morčák velký 9 30 6 6 61 22
orel mořský 18 41 23 24 33 28
ostralka štíhlá 0 1 0 0 0 0
polák velký 34 26 31 15 42 30
potápka roháč 0 0 4 1 1 1
potáplice severní 3 0 0 0 0 1
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 32 197 24 0 0 51
volavka bílá 19 27 7 10 19 16
volavka popelavá 57 97 91 84 162 98
zrzohlávka rudozobá 2 4 1 0 1 2