rybníky u Rojic

Kód lokality: 42001

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 1 1 3 1
Počet druhů 0 14 7 84 26
orel mořský 0 14 7 2 6