rybníky u obcí Tchořovice, Pole, Vrbno

Kód lokality: 42003

Status ochrany:

  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 2 3 5 4
Počet druhů 118 428 117 197 215