rybníky jižně od Plané (Hejtman, Koberný, Košický, Strkovský)

Kód lokality: 42041

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 2 7 2 4 4
Počet druhů 141 22 68 12 49 58
husice nilská 2 0 0 0 0 0
volavka popelavá 32 3 4 10 2 10