rybníky u Českého Vrbného (Domin, Starý a Nový Vrbenský)

Kód lokality: 42062

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 6 2 4 6 5
Počet druhů 527 867 23 170 125 342
lžičák pestrý 0 0 0 0 1 0