rybníky u Dívčic (Velké Nákří, Březovec, Blatec, Nová, Černá, Zbudovský)

Kód lokality: 42067

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 10 10 0 5 6
Počet druhů 338 601 0 625 391
husa velká 24 160 0 3 47
husice nilská 0 2 0 0 1
labuť velká 2 13 0 120 34
orel mořský 0 0 0 2 1
volavka bílá 18 1 0 0 5
zrzohlávka rudozobá 0 1 0 0 0