rybníky, potoky kolem Kardašovy Řečice, Pl.Žďáru

Kód lokality: 42101

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 3 4 5 3 4
Počet druhů 563 815 445 852 368 609
orel mořský 2 2 2 1 0 1