rybníky u Soběslavi (JH,TA)

Kód lokality: 42128

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 2 1 4 1 3
Počet druhů 333 196 2 433 46 202
kopřivka obecná 0 0 0 420 0 84
zrzohlávka rudozobá 1 0 0 0 0 0