Olešnické rybníky

Kód lokality: 42196

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 8 2 5
Počet druhů 81 16 49
orel mořský 2 0 1
zrzohlávka rudozobá 3 0 2