LUŽNICE: Dobronice - Bechyně (železniční most)

Kód lokality: 44034

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 3
Počet druhů 17 17