VLTAVA: Rančice - Boršov nad Vltavou

Kód lokality: 44049

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 4 7 10 5 6
Počet druhů 36 93 118 90 140 95
konipas horský 0 0 0 0 1 0
morčák velký 0 22 75 25 50 34