VLTAVA: Týn nad Vltavou - ústí Lužnice

Kód lokality: 44057

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 3 4 2
Počet druhů 0 106 142 83
orel mořský 0 0 3 1