rybníky u Bohdanče II (Rozhrna, Skříň,Tichý,Trhoňka, Udržal, Jíllovky)

Kód lokality: 52003

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 1 3 0 3 2
Počet druhů 285 5 14 0 5 62
konipas bílý 0 0 1 0 3 1
ostralka štíhlá 2 0 0 0 0 0