rybníky Třesický, Vondránek, Vysušil, Sviněc, Řepánek

Kód lokality: 52112

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 8 7 8
Počet druhů 405 250 328
husice nilská 0 2 1
kormorán velký 308 0 154
labuť velká 4 141 73
orel mořský 0 2 1