rybníky Horní Jelení, Hanzlíkovec, Svatba, malý v obci

Kód lokality: 52131

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 0 0 0 1 0
Počet druhů 0 0 0 0 2 0
orel mořský 0 0 0 0 2 0