Bosinský rybník

Kód lokality: 52132

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 1 2 0 0 1
Počet druhů 0 1 2 0 0 1