Štěrkoviště u Správčic (u Hradce Králové)

Kód lokality: 53004

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 8 6 5 6 2 5
Počet druhů 984 737 444 271 34 494
husice nilská 0 0 2 0 0 0
kormorán velký 19 310 92 8 0 86