České Meziříčí - cukrovar. nádrže

Kód lokality: 53012

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 1 4 6 3
Počet druhů 0 11 26 112 37
čírka obecná 0 0 1 24 6
husice nilská 0 0 0 2 1
konipas bílý 0 0 5 0 1