Pískovny za Opatovickou elektrárnou (Opatovice)

Kód lokality: 53015

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 13 7
Počet druhů 0 447 224
volavka bílá 0 15 8