LABE: Malé Labe - Hostinné

Kód lokality: 54007

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 4 5 4 4
Počet druhů 29 73 69 78 62
skorec vodní 7 8 5 8 7