LABE: Němčice, most - Pardubice, most

Kód lokality: 54016

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 14 14 7 10 15 12
Počet druhů 943 1370 433 612 543 780
husice nilská 0 0 0 0 4 1
slípka zelenonohá 13 6 1 0 1 4