LABE: Pardubice, most - Srnojedy, jez

Kód lokality: 54017

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 7 10 0 10 5
Počet druhů 0 393 522 0 910 365
ostralka štíhlá 0 0 0 0 1 0
pižmovka velká 0 0 1 0 0 0
slípka zelenonohá 0 0 20 0 6 5