JIZERA: Semily - Železný Brod

Kód lokality: 54029

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 5 9 9 6 6
Počet druhů 0 264 268 233 321 217
kachnička mandarinská 0 0 1 0 0 0
lednáček říční 0 2 7 3 0 2
pižmovka velká 0 0 1 1 6 2
skorec vodní 0 13 8 14 30 13