SÁZAVA: Okrouhlice - Dobrá nad Sázavou

Kód lokality: 54073

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 4 4 3 4 3
Počet druhů 0 377 122 178 57 147
kormorán velký 0 211 4 0 6 44
morčák malý 0 0 12 0 0 2