rybníky u Vlasatic

Kód lokality: 62050

Status ochrany:

  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka

Významné zimoviště:

  • Mezinárodně významná lokalita podle kriteria č. 6 (1% a více tahové populace druhu)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 13 12 13 13
Počet druhů 840 996 3686 1841
husa běločelá 25 700 3362 1022
labuť velká 41 0 41 27
lžičák pestrý 0 2 0 1
orel mořský 2 1 2 2
ostralka štíhlá 2 0 0 1
pižmovka velká 0 0 4 1
volavka bílá 2 18 26 15