štěrkopískovna Veselí nad Moravou

Kód lokality: 63021

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 3 2
Počet druhů 0 560 280
volavka bílá 0 10 5