MORAVA: Strážnice - Rohatec-Kolonie

Kód lokality: 64012

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 8 7 7 8 10 8
Počet druhů 588 2061 410 1133 738 986
čírka obecná 125 216 53 213 141 150
kachna divoká 399 1750 182 773 332 687
konipas horský 0 0 0 0 1 0
kormorán velký 43 85 146 100 240 123
morčák malý 0 0 0 11 0 2
vodouš kropenatý 0 0 0 0 5 1