SVRATKA: soutok s Bobravou - Holasice

Kód lokality: 64023

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 5 11 11 15 10
Počet druhů 36 109 105 133 160 109
konipas horský 0 0 1 1 3 1
potápka malá 10 21 21 14 4 14
slípka zelenonohá 5 5 6 8 10 7